Allt om yrket trafiklärare

Här kan du hitta fakta om yrket trafiklärare, eller körskolelärare som yrket ibland också kallas. Dels sammanställer vi fakta om själva yrket trafiklärare, men du hittar även mer information kring hur man kan göra för att utbilda sig till trafiklärare.

Vad gör en trafiklärare på en körskola?

En trafiklärare som arbetar på en körskola är en person som hjälper elever att lära sig köra till exempel bil, motorcykel, lastbil, moped eller annat motorfordon. Trafikläraren arbetar både med eleven direkt i fordonet och lär ut det praktiska när det kommer till att framför exempelvis en bil, men även med att organisera och planera lektioner för att lära elever det teoretiska kring när det kommer till framförandet av motorfordon.

Utbilda sig till trafiklärare

För att arbeta på en körskola och undervisa elever i hur man kör till exempel personbil, motorcykel, lastbil eller buss, behöver man vara trafiklärare. Trafiklärare är den officiella benämningen på yrket, men ibland kallas yrket även bilskollärare eller körskolelärare. Om man vill utbilda sig till trafiklärare gör man detta genom en utbildning på ca. 1,5 år vid Yrkeshögskolan. Efter fullgjord utbildning kan man sedan ansöka hos Transportstyrelsen för att få ett godkännande som trafiklärare, vilket sedan gör att man då kan arbeta som trafiklärare på en körskola.

Trafiklärare hos Yrkeshögskolan

Utbildningen till trafiklärare hos Yrkeshögskolan är en utbildning som generellt sett varar i 1,5 år, och finns på många olika ställen i Sverige. Exempelvis finns Trafiklärare vid Yrkeshögskolan i Karlstad och Trafiklärare vid Västerås Yrkeshögskola för att nämna några. Sedan det finns även distansutbildning till trafiklärare, till exempel Trafiklärare Distans hos YrkesAkademin.

Framtidsutsikt och vidareutbildning för trafiklärare

När det kommer till arbetsmarknaden för trafiklärare är denna god, och de finns stora möjligheter att få arbeta ganska direkt efter fullgjord utbildning och godkännande från Transportstyrelsen. Det finns även möjlighet för trafiklärare att vidareutbilda sig till t.ex. riskutbildare eller för att kunna ta sig an elever för tyngre behörigheter eller MC och moped. Om du söker jobb som trafiklärare kan vi rekommendera denna sajt som listar lediga jobb som trafiklärare.

Trafiklärare som undervisar elev.


Skriv en kommentar