Info, fakta & prylar/Hur många/Nollor har en miljard, miljon och biljard?

Hur många nollor har en miljard, miljon och biljard?

Det här med hur många nollor stora tal har kan vara ganska klurigt ibland, och då kan det vara klokt att kolla på hur man skriver talet som en exponent - för då ges man faktiskt svaret på en gång! Här nedan presenteras en miljard, en miljon och en biljon i tabellform med information kring deras antal nollor och hur exponentialformerna ser ut.

TalI siffrorSI-prefixExponentialformNollor
Miljon1 000 000Mega (M)1066
Miljard1 000 000 000Giga (G)1099
Biljon1 000 000 000 000Tera (T)101212
Biljard1 000 000 000 000 000Peta (P)101515
Triljon1 000 000 000 000 000 000Exa (E)101818
Triljard1 000 000 000 000 000 000 000Zetta (Z)102121
Kvadriljon1 000 000 000 000 000 000 000 000Yotta (Y)102424

Hur många nollor har en miljon?

Om man kollar i tabellen ovan och räknar antal nollor bland de siffror som representerar en miljon, så finner man sex nollor i en miljon. Men detta går även att se genom att kolla på exponentialformen för en miljon, som du hittar längst till höger: 106, där den "upphöjda" nian berättar hur många gånger 10 måste multipliceras med sig självt för att bli en miljon - vilket är nio gånger. Med andra ord, en miljon har 6 nollor.

Hur många nollor har en miljard?

Om man kollar i tabellen ovan och räknar antal nollor bland de siffror som representerar en miljard, så finner man nio nollor i en miljard. Men detta går även att se genom att kolla på exponentialformen för en miljard, som du hittar längst till höger: 109, där den "upphöjda" nian berättar hur många gånger 10 måste multipliceras med sig självt för att bli en miljard - vilket är nio gånger. Med andra ord, en miljard har 9 nollor.

Hur många nollor har en biljon?

Om man kollar i tabellen ovan och räknar antal nollor bland de siffror som representerar en biljon, så finner man tolv nollor i en biljon. Men detta går även att se genom att kolla på exponentialformen för en biljon, som du hittar längst till höger: 1012, där den "upphöjda" nian berättar hur många gånger 10 måste multipliceras med sig självt för att bli en biljon - vilket är tolv gånger. Med andra ord, en biljon har 12 nollor.

Hur många nollor har en biljard?

Om man kollar i tabellen ovan och räknar antal nollor bland de siffror som representerar en biljard, så finner man femton nollor i en biljard. Men detta går även att se genom att kolla på exponentialformen för en biljard, som du hittar längst till höger: 1015, där den "upphöjda" nian berättar hur många gånger 10 måste multipliceras med sig självt för att bli en biljard - vilket är femton gånger. Med andra ord, en biljard har 15 nollor.

Hur många nollor har en triljon?

Om man kollar i tabellen ovan och räknar antal nollor bland de siffror som representerar en triljon, så finner man arton nollor i en triljon. Men detta går även att se genom att kolla på exponentialformen för en triljon, som du hittar längst till höger: 1018, där den "upphöjda" nian berättar hur många gånger 10 måste multipliceras med sig självt för att bli en triljon - vilket är arton gånger. Med andra ord, en triljon har 18 nollor.

Hur många nollor har en triljard?

Om man kollar i tabellen ovan och räknar antal nollor bland de siffror som representerar en triljard, så finner man tjugoen nollor i en triljard. Men detta går även att se genom att kolla på exponentialformen för en triljard, som du hittar längst till höger: 1021, där den "upphöjda" nian berättar hur många gånger 10 måste multipliceras med sig självt för att bli en triljard - vilket är tjugoen gånger. Med andra ord, en triljard har 21 nollor.

Hur många nollor har en kvadriljon?

Om man kollar i tabellen ovan och räknar antal nollor bland de siffror som representerar en kvadriljon, så finner man tjugofyra nollor. Men detta går även att se genom att kolla på exponentialformen för en kvadriljon, som du hittar längst till höger: 1024, där den "upphöjda" nian berättar hur många gånger 10 måste multipliceras med sig självt för att bli en kvadriljon - vilket är tjugofyra gånger. Med andra ord, en kvadriljon har 24 nollor.Skriv en kommentar