Info, fakta & prylar/Ekonomi/Hur fungerar skuldsanering?

Hur fungerar skuldsanering?

Att bli beviljad en skuldsanering innebär att man under 5 års tid betalar av så mycket av sina skulder det bara går, för att sedan få alla sina skulder avskrivna. Det finns 2 olika skuldsaneringar, en för privatpersoner och en för företag, men de fungerar på ungefär samma sätt. För att kunna betala av så mycket som möjligt av sina skulder på 5 år kommer man behöva leva på existensminimum, alltså bara få handla det som är nödvändigt som till exempel mat och sitt boende, all annan inkomst kommer att gå direkt till att betala av sina skulder.

Kronofogden fattar beslut om skuldsanering

Om man är i behov av skuldsanering är det Kronofogden man behöver vända sig till. Det är möjligt att göra sin ansökan digitalt på Kronofogdemyndigheten hemsida, eller genom att fylla i en vanlig pappersblankett. När det är gjort går Kronofogden igenom ansökan, och beslutar om det är möjligt att inleda en skuldsanering eller inte. Det tar normalt 6 veckor att få ett beslut. När Kronofogden beslutar om skuldsanering tar de hänsyn till personens inkomst, hur mycket personen kan betala varje månad samt dennes utbildning och arbetsförmåga. Även hur omfattande skulderna är och vad personen försökt göra på egen hand för att bli av med skulderna bedöms.

Om man blir beviljad skuldsanering

Om en person blir beviljad skuldsanering kommer en annons att läggas ut offentligt i Post- och Inrikes tidningar. Personen ska också sluta betala på sina skulder direkt till borgenärerna de är skyldiga pengar, och betala till Kronofogden direkt istället. Skulle man dra på sig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår kan borgenärerna man är skyldig pengar kräva att skuldsaneringen upphör. En skuldsanering tar som sagt 5 år, men sedan är man helt skuldfri. Det är 2 betalningsfria månader per år, då man får behålla hela sin lön. Det är viktigt att veta att man får en betalningsanmärkning och vad allt det innebär när man påbörjar en skuldsanering.

Källa och läs mer: Kronofogdemyndigheten hemsidaSkriv en kommentar