Info, fakta & prylar/Hur många/Grundämnen finns det?

Hur många grundämnen finns det?

Svar: Det finns 118 kända grundämnen.

Det finns 118 grundämnen som vetenskapen har bekräftat, men rent naturligt sett existerar bara de första 94 på jorden. Detta beror på att en del av dem skapas i laboratorier och syntetiseras artificiellt på grund av att de inte finns fysiskt tillgängliga. Andra, som uran-235 eller plutonium-239, existerar bara en kort stund innan de delas upp i mindre atomer.

Lista på alla grundämnen

Nedan följer en lista på alla grunndämnen tillsammans med deras kemiska förkortning:

 1. Väte
 2. Helium
 3. Litium
 4. Beryllium
 5. Bor
 6. Kol
 7. Kväve
 8. Syre
 9. Fluor
 10. Neon
 11. Natrium
 12. Magnesium
 13. Aluminium
 14. Kisel
 15. Fosfor
 16. Svavel
 17. Klor
 18. Argon
 19. Kalium
 20. Kalcium
 21. Skandium
 22. Titan
 23. Vanadin
 24. Krom
 25. Mangan
 26. Järn
 27. Kobolt
 28. Nickel
 29. Koppar
 30. Zink
 31. Gallium
 32. Germanium
 33. Arsenik
 34. Selen
 35. Brom
 36. Krypton
 37. Rubidium
 38. Strontium
 39. Yttrium
 40. Zirkonium
 41. Niob
 42. Molybden
 43. Teknetium
 44. Rutenium
 45. Rodium
 46. Palladium
 47. Silver
 48. Kadmium
 49. Indium
 50. Tenn
 51. Antimon
 52. Tellur
 53. Jod
 54. Xenon
 55. Cesium
 56. Barium
 57. Lantan
 58. Cerium
 59. Praseodym
 60. Neodym
 61. Prometium
 62. Samarium
 63. Europium
 64. Gadolinium
 65. Terbium
 66. Dysprosium
 67. Holmium
 68. Erbium
 69. Tulium
 70. Ytterbium
 71. Lutetium
 72. Hafnium
 73. Tantal
 74. Volfram
 75. Rhenium
 76. Osmium
 77. Iridium
 78. Platina
 79. Guld
 80. Kvicksilver
 81. Tallium
 82. Bly
 83. Vismut
 84. Polonium
 85. Astat
 86. Radon
 87. Francium
 88. Radium
 89. Aktinium
 90. Torium
 91. Protaktinium
 92. Uran
 93. Neptunium
 94. Plutonium
 95. Americium
 96. Curium
 97. Berkelium
 98. Californium
 99. Einsteinium
 100. Fermium
 101. Mendelevium
 102. Nobelium
 103. Lawrencium
 104. Rutherfordium
 105. Dubnium
 106. Seaborgium
 107. Bohrium
 108. Hassium
 109. Meitnerium
 110. Darmstadtium
 111. Röntgenium
 112. Copernicium
 113. Nihonium
 114. Flerovium
 115. Moskovium
 116. Livermorium
 117. Tenness
 118. Oganesson

Lär dig mer om grundämnena

Om du vill lära dig mer om grundämnena kan vi rekommendera Grundämnen.com som har byggt upp en otroligt bra hemsida om grundämnena och det periodiska systemet.Skriv en kommentar