Finska alfabetet - alla bokstäver

Det finska alfabetet är exakt likadant som det svenska alfabetet, vilket bygger på det vanliga latinska alfabetet men som innehåller extrabokstäverna å, ä och ö. I finskan används bokstäverna b, c, f, q, w, x, z och å dock endast i lånord och egennamn, och i en del ord med utländskt ursprung (framför allt från ryskan) används även bokstäverna š och ž.

Här nedanför hittar du en komplett sammanställning över alla versaler och gemener i det finska alfabetet, du finner dem sammanställda både som vanlig löptext samt i form av numrerade listor.

Alla bokstäver i det finska alfabetet

De versaler och gemener som ingår i det finska alfabetet finner du här nedan:

Versaler i finskan: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Gemener i finskan: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, å, ä, ö

Numrerade listor över versaler och gemener i det finska alfabetet.

Här nedan finner du numrerade listor över det finska alfabetets alla versaler och gemener, i den ordning de brukar anges vid uppläsning av det finska alfabetet.

Numrerad lista över versaler i finska alfabetet

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. Å
 28. Ä
 29. Ö

Numrerad lista över gemener i finska alfabetet

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. å
 28. ä
 29. ö

Jämförelse mellan svenska och finska alfabetet

Det finska alfabetet består av 29 versaler (och 29 gemener). Om man jämför det finska alfabetet med det svenska alfabetet, så består det finska av lika många än det svenska (då har vi dock bara jämfört versalerna i de båda alfabetena). Om man istället granskar hur många bokstäver de finska och svenska alfabetena delar så handlar det om 29 versaler och 29 gemener.Skriv en kommentar