Allt om yrket målare

Här kan du hitta fakta om yrket målare. Dels sammanställer vi fakta om själva yrket målare, men du hittar även mer information kring hur man kan göra för att utbilda sig till målare.

Vad gör en målare?

Måleri är ett hantverk som har en oerhört lång historia, redan under medeltiden målade man putsade väggar och valv med kalkfärg. I Sverige kan man spåra de första tecknen av organiserad måleriverksamhet tillbaka till ca. 1400-talet, då många av de gamla medeltida gråstenskyrkorna började prydas inte bara med målade väggar utan även bilder och ornament.

Nu för tiden handlar målaryrket inte bara om att måla väggar utvändigt och invändigt, utan även tapetsering och renovering av väggar. Det dekorativa måleriet, dvs. det man kan se i exempelvis kyrkor och liknande, ingår dock inte vanligtvis inom målarens ansvarsområde längre. Det finns dock målare som även idag specialiserar sig på sådant, men det är inget som ingår per standard inom måleriyrket.

Olika inriktningar som målare

När man talar om målare brukar man ofta klumpa ihop olika typer av målare i en och samma grupp, men det finns även andra specialiseringar utöver dekorationsmålningen. Målare specialiserar sig ibland även på inredning och färgsättning, för att inte bara kunna måla åt kunder utan även vara behjälplig och kunna ge kompetent rådgivning. Många målare specialiserar sig också på själva produkterna, för att exempelvis kunna arbeta med försäljning av färger, penslar och liknande.

Målare som rollar en vägg

Målare som rollar en vägg

Bransch- och arbetsgivarorganisation för målare

Den bransch- och arbetsgivarorganisation som målaryrket tillhör är Måleriföretagen, som med sina egna ord "[verkar för] att utveckla det professionella måleriet i Sverige". De finns över hela Sverige och har över 1200 medlemmar, allt som allt representerar de 85 % av alla yrkesverksamma inom målarbranschen i Sverige. När man anlitar en målare är det alltid klokt och kan vara en trygghet att anlita en som är ansluten till Måleriföretagen. Läs gärna mer om Måleriföretagen här.

Utbildningar för att bli målare

Det finns flera vägar att gå om man vill utbilda sig till yrket målare. Om man redan i unga år är intresserad av yrket finns möjlighet att läsa till målare under gymnasiet, genom gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram med inriktning Måleri. Men det finns även många andra vägar att gå, som t.ex. genom yrkesutbildningar för vuxna eller att gå som lärling hos en verksam målare.

Målare genom gymnasieskolan

Om du är intresserad av att läsa till målare i gymnasiet, så gör man detta genom Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Måleri. Vilket är ett treårigt program där man kan specialisera sig till att bli målare under de sista två åren av programmet. Det finns möjlighet till att läsa detta vid ett stort antal gymnasieskolor i Sverige, se här för ett urval av gymnasieprogram för att bli målare.

Målare genom kommunal vuxenutbildning

Om du vill studera till målare som vuxen finns också här många möjligheter till studier, bland annat genom Yrkeshögskolan där det finns flera utbildningar relaterade till måleriyrket.

Målarens verktyg

Målarens verktyg

Framtidsutsikt och genomsnittslön för yrket målare

Målare är ett något av ett bristyrke och efterfrågas i stort sett över hela Sverige. Enligt prognoser från Arbetsförmedlingen kommer konkurrensen om lediga jobb att vara låg under kommande år, och en utbildad målare har goda möjligheter till att finna ett arbete.

Genomsnittslönen för en målare ligger på ca. 33-34000 kr före skatt, enligt SCB.

Om du söker jobb som målare kan vi rekommendera denna sajt som listar lediga jobb som målare.Skriv en kommentar