Info, fakta & prylar/Alfabeten/Isländska alfabetet

Isländska alfabetet - alla bokstäver

Det isländska alfabetet har precis som svenskan sitt ursprung i det latinska alfabetet, men till skillnad från svenskan som bara har tre extra bokstäver har det latinska alfabetet modifierats mycket mer när det isländska alfabetet har skapats. Till att börja med har man tagit bort fyra bokstäver; C, Q, W och Z, sedan har man även lagt till hela tio bokstäver: Á, Ð, É, Í, Ó, Ú, Ý, Þ, Æ och Ö. Som en konsekvens av att många av dessa bokstäver är vokaler består det isländska alfabetet därför av så många som fjorton stycken vokaler; A, Á, E, É, I, Í, O, Ó, U, Ú, Y, Ý, Æ och Ö.

Här nedanför hittar du en komplett sammanställning över alla versaler och gemener i det isländska alfabetet, du finner dem sammanställda både som vanlig löptext samt i form av numrerade listor.

Alla bokstäver i det isländska alfabetet

De versaler och gemener som ingår i det isländska alfabetet finner du här nedan:

Versaler i isländskan: A, Á, B, D, Ð, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, M, N, O, Ó, P, R, S, T, U, Ú, V, X, Y, Ý, Þ, Æ, Ö

Gemener i isländskan: a, á, b, d, ð, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, x, y, ý, þ, æ, ö

Numrerade listor över versaler och gemener i det isländska alfabetet.

Här nedan finner du numrerade listor över det isländska alfabetets alla versaler och gemener, i den ordning de brukar anges vid uppläsning av det isländska alfabetet.

Numrerad lista över versaler i isländska alfabetet

 1. A
 2. Á
 3. B
 4. D
 5. Ð
 6. E
 7. É
 8. F
 9. G
 10. H
 11. I
 12. Í
 13. J
 14. K
 15. L
 16. M
 17. N
 18. O
 19. Ó
 20. P
 21. R
 22. S
 23. T
 24. U
 25. Ú
 26. V
 27. X
 28. Y
 29. Ý
 30. Þ
 31. Æ
 32. Ö

Numrerad lista över gemener i isländska alfabetet

 1. a
 2. á
 3. b
 4. d
 5. ð
 6. e
 7. é
 8. f
 9. g
 10. h
 11. i
 12. í
 13. j
 14. k
 15. l
 16. m
 17. n
 18. o
 19. ó
 20. p
 21. r
 22. s
 23. t
 24. u
 25. ú
 26. v
 27. x
 28. y
 29. ý
 30. þ
 31. æ
 32. ö

Jämförelse mellan svenska och isländska alfabetet

Det isländska alfabetet består av 32 versaler (och 32 gemener). Om man jämför det isländska alfabetet med det svenska alfabetet, så består det isländska av tre fler bokstäver än det svenska (då har vi dock bara jämfört versalerna i de båda alfabetena). Om man istället granskar hur många bokstäver de isländska och svenska alfabetena delar så handlar det om 23 versaler och 23 gemener. De versaler som finns i det isländska alfabetet men inte i det svenska alfabetet är: Á, Ð, É, Í, Ó, Ú, Ý, Þ, Æ, och de gemener som inte finns i det svenska alfabetet är: á, ð, é, í, ó, ú, ý, þ, æ.Skriv en kommentar