Danska alfabetet - alla bokstäver

Det danska alfabetet är likt det svenska alfabetet en variant av det generiska latinska, vilket i sin tur är det absolut vanligaste alfabetet i världen. Danskan består av 29 bokstäver (lika många versaler som gemener), varav 9 bokstäver är vokaler och 20 bokstäver är konsonanter. Det danska alfabetet är snarlikt det svenska alfabetet, genom att det innehåller samma bokstäver - även om ä och ö skrivs på annat sätt i danskan (ä skrivs som æ och ö skrivs som ø). Likaså avslutas det danska alfabetet med bokstaven Å, till skillnad från bokstaven Ö som avslutar det svenska. Det danska alfabetet kallas officiellt sett för det Dansknorska alfabetet, detta då man använder samma alfabete i både norskan och danskan.

Här nedanför hittar du en komplett sammanställning över alla versaler och gemener i det danska alfabetet, du finner dem sammanställda både som vanlig löptext samt i form av numrerade listor.

Alla bokstäver i det danska alfabetet

De versaler och gemener som ingår i det danska alfabetet finner du här nedan:

Versaler i danskan: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å

Gemener i danskan: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, æ, ø, å

Numrerade listor över versaler och gemener i det danska alfabetet.

Här nedan finner du numrerade listor över det danska alfabetets alla versaler och gemener, i den ordning de brukar anges vid uppläsning av det danska alfabetet.

Numrerad lista över versaler i danska alfabetet

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. Æ
 28. Ø
 29. Å

Numrerad lista över gemener i danska alfabetet

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

Jämförelse mellan svenska och danska alfabetet

Det danska alfabetet består av 29 versaler (och 29 gemener). Om man jämför det danska alfabetet med det svenska alfabetet, så består det danska av lika många än det svenska (då har vi dock bara jämfört versalerna i de båda alfabetena). Om man istället granskar hur många bokstäver de danska och svenska alfabetena delar så handlar det om 27 versaler och 27 gemener. De versaler som finns i det danska alfabetet men inte i det svenska alfabetet är: Æ, Ø, och de gemener som inte finns i det svenska alfabetet är: æ, ø.Skriv en kommentar