Info, fakta & prylar/Platser/Vesuvius och Pompeji

Vesuvius och Pompeji

Vesuvius är en så kallad stratovulkan som ligger i södra Italien ungefär en mil sydost om storstaden Neapel. Vulkanen är fortfarande aktiv men har inte haft något utbrott sedan 1944, vilket gör att den numera anses vilande. Ibland syns dock rökslingor här och var. Det finns tecken på ett enormt utbrott för 3 800 år sedan som var mycket större än det ödesdigra utbrott som år 79 begravde ett stort område under ett tjockt lager vulkanisk aska.

Asklagret stoppade på sätt och vis tiden den där dagen, vilket ger oss en unik inblick i hur livet kunde se ut på antiken tack vare de omfattande utgrävningar som gjorts. Mest kända är utgrävningarna av Pompeji som vid tiden för utbrottet hade cirka 20 000 invånare.

Vulkanutbrottet år 79

Från 35 kilometers avstånd iakttog Plinius den yngre hur Vesuvius täcks av ett stort mörkt moln som spreds och sakta tog sig ner längs sluttningarna. Detta beskrev han 25 år senare i ett brev till historikern Gaius Cornelis Tacitus och tack vare detta vet vi lite mer om vad som hände.

Det finns noteringar om att brunnarna sinade men ingen förstod varningssignalerna. När det våldsamma utbrottet kom slungade det ut enorma mängder pimpsten och aska i luften till det stora moln som Plinius observerade. Askmolnet spred ut sig och begravde, förutom Pompeji även Herculaneum, Stabiae och Oplontis samt flera andra närliggande städer. Det gick mycket snabbt och försök att evakuera misslyckades. Havet drogs tillbaka i en tsunami och askan förvandlade dag till natt. Höga halter av koldioxid kvävde många människor och askan begravde dem alla under ett mycket tjockt lager.

Det sades länge att utbrottet ägde rum 24 augusti detta ödesdigra år. Efter fynd av vägginskriptioner med datumangivelser har det dock justerats till 17 oktober, vilket också stämmer bättre med fynd av nötter som skördas under hösten.

Utgrävningarna

Redan i början av 1600-talet hittades de begravda städerna i samband med grävandet av en flodfåra. Då gjordes emellertid ingenting. Men 150 år senare återupptäcktes både Pompeji och mindre välkända Herculaneum.

Omfattande utgrävningar har gjorts av båda städerna. Allra först var syftet att försöka hitta antika föremål som kunde gå att sälja, men i slutet av 1800-talet började mer seriösa utgrävningar i syfte att utforska staden.

Askan bildade många håligheter kring bland annat kroppar och genom att spruta in gips har det gått att göra avgjutningar av Vesuvius offer. Tack vare utgrävningarna går det än i dag att se denna antika stad som den var då med vägar i ett tydligt rutnät, affärer och hus på båda sidor. Det finns amfiteater och badhus och det går att se välbevarade väggmålningar i de finare husen. I köken står grytor kvar på eldstäderna.

Pompeji med Vesuvius i bakgrunden.

Pompeji med Vesuvius i bakgrunden.Skriv en kommentar