Vem var Jesus

Vissa personer behöver kanske ingen närmare presentation, lite dit hör denna person.

Jesus från Nasaret

Jesus från Nasaret, även kallad Kristus är centralfiguren inom kristendomen. Han föddes av Maria i en tid då man hoppades på att bli befriade från våld och förtryck.

Man tror att han föddes i ett litet hus, möjligtvis ett stall eller en annan liknande byggnad och fick till en början sova i en matkrubba för djur. Folket hade länge längtat efter en ny ledare, men Jesus blev kung av ett annat slag. Han kom med kärleksbudskap till människorna. Alla människor, inga undantag.

Som kringresande judisk predikant verkade han enligt Bibeln i ungefär tre år innan han dömdes till döden genom korsfästelse, dog och återuppstod igen. Under den tiden ska han ha berört människor med helanden och visa på kärlek, fred och frid. Han berättade om Guds rike och vände i mångt och mycket upp och ner på vad människor tidigare hade tänkt var rätt och fel.

Han avrättades genom att hamras fast på ett avrättningskors. Avrättningen bevittnades både av de som älskade honom och de fiender han hade skaffat sig under jordelivet.

Jesus födelse ligger till grund för den tideräkning vi använder idag, där år 0 är då Jesus föds. Kanske har du också tidigare hört förkortningarna f. Kr och e. Kr som syftar till före och efter Kristi födelse.

Ett kyrkofönster som föreställer Jesus från Nasaret som Guds son.

Skriv en kommentar