Vad är polymer för någonting?

Polymer, eller polymerer som man kallar det kan beskrivas som en kemisk förening med molekyler. Ordet kommer från grekiskans poly som betyder "många" och mer som betyder "delar". Sammansatt betydelse blir då "många delar", vilket även förklaras genom hur polymer är uppbyggda: de är bundna i långa och upprepade kedjor.

Polymerer i vardagen

I dagligt tal säger man plast när man talar om polymer. Polymer har många unika egenskaper, vilket gör att man kan använda det till mycket. Man skräddarsyr polymererna till det specifika användningsområdet. Det finns både naturliga och konstgjorda polymerer. Gummi är ett typiskt exempel på ett naturligt polymermaterial och det har använts i många år, samt till väldigt mycket. Det används till exempel i olika typer av däck och mycket mer. Ett annat naturligt polymermaterial är shellack. Det produceras framför allt i Indien och används bland annat som tätningsmedel och lack.

Polymerer och dess egenskaper

Som ovan nämnts så har polymerer många unika egenskaper. Dessa är reflektivitet, slagmotstånd, skörhet, genomskinlighet, duktilitet, samt elasticitet. Det är därför man kan använda polymerer i många typer av material. Dock är det inte så många som vet vad polymerer är, men däremot vet de flesta vad plast är. Det är ett viktigt material för samhället eftersom de har så många egenskaper och finns i många olika produkter idag. Det används alltså i många olika plastprodukter, gummiprodukter och även olika tätningsmedel, samt i färg.

Ett exempel på en förpackning skapad av polymer som används inom jordbruket.

Ett exempel på en förpackning skapad av polymer som används inom jordbruket.

Polymerisation

En polymerisation är en kemisk reaktion där molekyler sammanfogas till långa kedjor. Som i sin tur bildar polymer. Det kan ske på två olika sätt, ens sättet kallas stegvis polymerisation och det andra kallas kedjevis polymerisation. Själva polymerisationen sker via en så kallad kondensreaktion. Det kan också kallas polykondensation, när man talar om polymerisation. En kondensreaktion är när man kopplar två eller fler molekyler ihop samtidigt, som bildar en liten partikel. De får sedan en kemisk reaktion och avlägsnas till slut från de reagerande partiklarna.

Polymerkedjor skiljer sig från andra kedjemolekyler

Till skillnad från andra kedjemolekyler inom den organiska kemin, så skiljer sig polymkedjor en del. De är till exempel längre än andra kedjor, som exempelvis alkoholer och organiska syror. Polymer kan delas in i tre olika material. De är gummimaterial, härdplaster och termoplaster. Gummimaterial som också kallas elaster är lättrörliga polymer. Det innebär att de är mycket töjbart. När belastningen upphört återgår materialet till sin ursprungliga form. Härdplaster är ett starkt material och kan inte omforma genom upphettning. Det kan däremot pulveriseras. Termoplaster däremot går att forma med upphettning, vilket innebär att man kan återvinna termoplast och återanvända det flera gånger. Dock bryts molekylkedjorna ned efter varje upphettning och materialet tappar i sin tur sin egenskap, och är därför svårare att återanvända till slut.

En molekylmodell av en biologisk polymer som kallas cellulosa, kedjan visar fyra sammankopplade ringar.

En molekylmodell av en biologisk polymer som kallas cellulosa, kedjan visar fyra sammankopplade ringar.Skriv en kommentar