Tyska alfabetet - alla bokstäver

Det tyska alfabetet är likt det svenska en variant av det vanliga latinska alfabetet, vilket med tiden har blivit det vanligaste alfabetet i världen. Tyskan består av 29 versaler och 29 gemener, samt ett tecken som uttalas "etsett" och skrivs som ß (tecknet kallas ofta "dubbel-s" eller bara "tyskt s"). Man brukar därför säga att det tyska alfabetet har 30 tecken. Ibland förväxlas ß med grekiskans β (beta), men det är alltså inte samma tecken och de båda har heller inget historiskt samband.

Här nedanför hittar du en komplett sammanställning över alla versaler och gemener i det tyska alfabetet, du finner dem sammanställda både som vanlig löptext samt i form av numrerade listor.

Alla bokstäver i det tyska alfabetet

De versaler och gemener som ingår i det tyska alfabetet finner du här nedan:

Versaler i tyskan: A, Ä, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, Q, R, S, T, U, Ü, V, W, X, Y, Z, ß

Gemener i tyskan: a, ä, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, q, r, s, t, u, ü, v, w, x, y, z, ß

Numrerade listor över versaler och gemener i det tyska alfabetet.

Här nedan finner du numrerade listor över det tyska alfabetets alla versaler och gemener, i den ordning de brukar anges vid uppläsning av det tyska alfabetet.

Numrerad lista över versaler i tyska alfabetet

 1. A
 2. Ä
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. Ö
 18. P
 19. Q
 20. R
 21. S
 22. T
 23. U
 24. Ü
 25. V
 26. W
 27. X
 28. Y
 29. Z
 30. ß

Numrerad lista över gemener i tyska alfabetet

 1. a
 2. ä
 3. b
 4. c
 5. d
 6. e
 7. f
 8. g
 9. h
 10. i
 11. j
 12. k
 13. l
 14. m
 15. n
 16. o
 17. ö
 18. p
 19. q
 20. r
 21. s
 22. t
 23. u
 24. ü
 25. v
 26. w
 27. x
 28. y
 29. z
 30. ß

Jämförelse mellan svenska och tyska alfabetet

Det tyska alfabetet består av 30 versaler (och 30 gemener). Om man jämför det tyska alfabetet med det svenska alfabetet, så består det tyska av en bokstav fler än det svenska (då har vi dock bara jämfört versalerna i de båda alfabetena). Om man istället granskar hur många bokstäver de tyska och svenska alfabetena delar så handlar det om 28 versaler och 28 gemener. De versaler som finns i det tyska alfabetet men inte i det svenska alfabetet är: Ü, ß, och de gemener som inte finns i det svenska alfabetet är: ü, ß.



Skriv en kommentar