Franska alfabetet - alla bokstäver

Det franska alfabetet är likt de flesta europeiska alfabeten baserat på det latinska alfabetet. Franskan består av 26 bokstäver, med fem diakritiska tecken och två ligaturtecken. Bokstäverna W och K används sällan, utöver i låneord och i vissa regionala ord. Nämnas bör dock att bokstaven k även används för det metriska prefixet kilo-, t.ex. i kilomètre, kilogramme, kilowatt och kilohertz.

Här nedanför hittar du en komplett sammanställning över alla versaler och gemener i det franska alfabetet, du finner dem sammanställda både som vanlig löptext samt i form av numrerade listor.

Alla bokstäver i det franska alfabetet

De versaler och gemener som ingår i det franska alfabetet finner du här nedan:

Versaler i franskan: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Gemener i franskan: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Numrerade listor över versaler och gemener i det franska alfabetet.

Här nedan finner du numrerade listor över det franska alfabetets alla versaler och gemener, i den ordning de brukar anges vid uppläsning av det franska alfabetet.

Numrerad lista över versaler i franska alfabetet

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

Numrerad lista över gemener i franska alfabetet

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z

Hur bokstäver i det franska alfabetet uttalas

Här nedan kan du hitta en sammanställning över hur varje bokstav i det franska alfabetet uttalas.

BokstavUttal
Aa
B
C
D
Ee
Feffe
G
Hache
Ii
Jji
Kka
Lelle
Memme
Nenne
Oo
P
Qqu
Rerre
Sesse
T
Uu
V
Wdouble vé
Xixe
Yi grec
Zzède

Jämförelse mellan svenska och franska alfabetet

Det franska alfabetet består av 26 versaler (och 26 gemener). Om man jämför det franska alfabetet med det svenska alfabetet, så består det franska av tre färre bokstäver än det svenska (då har vi dock bara jämfört versalerna i de båda alfabetena). Om man istället granskar hur många bokstäver de franska och svenska alfabetena delar så handlar det om 26 versaler och 26 gemener.Skriv en kommentar